Kancelarijski radnici sa više osvetljenosti u kancelariji imali su duže trajanje sna, bolji kvalitet spavanja, više fizičke aktivnosti i bolji kvalitet života u poređenju sa kancelarijskim radnicima sa manje izloženosti svetlosti na radnom mestu.

Zaposleni sa prozorima na radnom mestu dobili su 173 procenata više izloženosti beloj svetlosti tokom radnog vremena i spavali su u proseku 46 minuta više noću od zaposlenih koji nisu imali prirodnu svetlost na radnom mestu. Takođe je postojao trend da radnici u kancelarijama sa prozorima imaju više fizičke aktivnosti od onih bez prozora.

Kvalitet i zdravlje

Radnici bez prozora prijavili su lošije rezultate od mera kvaliteta života povezanih sa fizičkim problemima i vitalnošću, kao i lošije rezultate mera ukupnog kvaliteta sna i poremećaja spavanja.

„Razne studije su utvrdile da optimizacija količine prirodne svetlosti u kancelariji značajno poboljšava zdravlje i dobrobit radnika, što dovodi do povećanja produktivnosti“. „Kako kompanije sve više traže da osnažuju svoje zaposlene da rade bolje i zdravije, jasno je da bi im smeštanje u kancelarijske prostore sa optimalnom prirodnom svetlošću trebalo da bude jedno od njihovih prvih razmatranja.“

SVETLOST

Osvetljenje je jedan od najvažnijih faktora za fokusiranje i osećaj inspirisanosti za stvaranje, a ipak je jedan od najčešće zanemarenih i najmanje uloženih u njega. Loše osvetljenje može prouzrokovati umor, natezanje očiju, glavobolju i opštu razdražljivost. Tamni prostori zapravo mogu proizvesti depresiju.

 

Ako radite u kancelariji kompanije: Verovatno nemate kontrolu nad opštom rasvetom, pa ponesite sa sobom po potrebi. Razmislite o korišćenju prirodnih sijalica ili uređaju za terapiju svetlošću.

Ako radite od kuće: Otvorite prozore i vrata i pustite prirodnu svetlost. Koristite lampe u raznim oblastima za oblačne dane ili kada je mrak.

PRIRODNE BOJE

Boje oko nas imaju uticaj na raspoloženje i rad mozga. To izaziva i fizički i emotivni odgovor. Dakle, odabir pravih boja za vaš radni prostor ima mogućnost uticaja na vašu produktivnost. Na primer, za plavu je rečeno da nedozvoljuje produktivnost. Imajte na umu, previše svega može biti neodoljivo, čak i boja.

 

Ako radite iz kancelarije kompanije: Unesite predmete od kuće koje su određene boje koja vas inspirišu i koncentrišu. Koristite razglednice, isječke iz časopisa, čak i samo blokove boje.

Ako radite iz kućne kancelarije: Ako radite od kuće, imate mnogo veću kontrolu nad bojama oko sebe. Razmislite o tome da ponovo obojite zid, dodate boju stolu na kojem radite ili da obesite slike u kojima dominira određena boja.

Top